Sell
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Cars & Property
Jobs & Services
Others

@8me8me

4.9

(52)

Hong Kong   ∙   Joined 1y 10m

Verified

Very Responsive

----- 部分產品無定價 有興趣可以自由出價 合理成交 出0蚊1蚊2蚊3蚊者 或者10蚊20蚊買一大堆貨 我真係做唔到啦 😂 --- 郵寄風險自付 每份郵件都會加上回郵地址 親自去郵局磅完再寄😛 少量不設面交 請多多體諒啊😺 --- 此賬戶實物圖都系本人拍攝🤔 切勿偷圖🤔

Listings